Monthly Archives: November 2012

Nov 29

How to scan without a scanner non-disclosure agreements and other documents for translation agencies

One would think that scanner is becoming a thing of the past and this is perhaps true for stand-alone equipment of this type. In our work as freelance translators, however, we still occasionally need to print, sign and scan a document or two and just for this purpose there is no point buying a scanner. […]

Continue reading
Nov 15

Umowy w badaniach klinicznych

Strony umowy Stronami umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych są: sponsor badania, organizacja prowadząca badania kliniczne na zlecenie, badacz, ośrodek badawczy oraz zespół badawczy. Uczestnicy badania są zaś podmiotami biorącymi w nich udział. Sponsor Sponsorem (ang. sponsor) badania może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Sponsor inicjuje badanie, odpowiada za […]

Continue reading