Monthly Archives: October 2012

Oct 23

Zasady tworzenia polskiego nazewnictwa leków (na przykładzie leków kardiologicznych)

Wprowadzenie Podczas wykonywanego ostatnio tłumaczenia Charakterystyki produktu leczniczego zauważyłam, że sporo czasu tracę na wyszukiwanie poprawnych nazw leków w języku polskim. Przyczyną tego były sprzeczne wersje odnajdywane w źródłach internetowych. Aby w przyszłości unikać takich sytuacji, postanowiłam poszukać informacji na temat zasad tłumaczenia międzynarodowych nazw leków na język ojczysty. Odszukałam opracowanie opublikowane w 2. numerze […]

Continue reading
Oct 16

Badania kliniczne w Polsce

Badania kliniczne w liczbach Pierwsze badania kliniczne sponsorowane przez zagraniczne firmy farmaceutyczne zaczęto organizować w Polsce prawie 30 lat temu. Obecnie każdego roku rejestruje się od 400 do 500 badań, gdzie łączna, roczna liczba ochotników wynosi około 40 000. Rekordową liczbę uczestników – 51 400 pacjentów – odnotowano w roku 2008. Według źródeł internetowych czynnikiem […]

Continue reading
Oct 16

How to become a qualified member of the UK Institute of Translation and Interpreting

In July this year I started to gather all necessary documents in order to apply for an examination for a qualified member of the ITI. The paperwork I had to compile was: two references from clients with whom I have been working for a minimum of three years, a character reference, a relevant experience form, […]

Continue reading