Dec 10

„Cover letter” writing for translators – sample proposal letter (part 2)

In one of my previous posts, I presented 6 basic points on writing and structuring a translation services proposal letter and today I wanted to share with you a sample proposal letter that can be used by freelance translators when sending offers to translation agencies. Hope this will inspire you to rework your own copy. […]

Continue reading
Dec 5

Skróty i skrótowce w tłumaczeniach medycznych i nie tylko

Anglojęzyczne publikacje medyczne, czy to dotyczące badań klinicznych, czy będące artykułami dla branżowych czasopism, obfitują w skróty i skrótowce. Tłumacz niejednokrotnie musi mozolnie odszyfrowywać ich znaczenie, bowiem nie wszystkie są tak oczywiste jak LDL czy AST. Dodatkowo autorzy opracowań medycznych nie zawsze stosują się do ujednoliconych zasad publikacji tekstów naukowych, które nakazują, aby pierwsze wystąpienie […]

Continue reading
Nov 29

How to scan without a scanner non-disclosure agreements and other documents for translation agencies

One would think that scanner is becoming a thing of the past and this is perhaps true for stand-alone equipment of this type. In our work as freelance translators, however, we still occasionally need to print, sign and scan a document or two and just for this purpose there is no point buying a scanner. […]

Continue reading
Nov 28

„Cover letter” writing for translators – how to do it right (part 1)

Are you unhappy with the “cover letter” you have been sending to translation agencies? Are you wondering how to make it fresh and brilliant so that the entire population of translation project managers wants to work with you? Great! I can help you with this as I experienced a similar problem myself. I looked for […]

Continue reading
Nov 15

Umowy w badaniach klinicznych

Strony umowy Stronami umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych są: sponsor badania, organizacja prowadząca badania kliniczne na zlecenie, badacz, ośrodek badawczy oraz zespół badawczy. Uczestnicy badania są zaś podmiotami biorącymi w nich udział. Sponsor Sponsorem (ang. sponsor) badania może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Sponsor inicjuje badanie, odpowiada za […]

Continue reading
Oct 23

Zasady tworzenia polskiego nazewnictwa leków (na przykładzie leków kardiologicznych)

Wprowadzenie Podczas wykonywanego ostatnio tłumaczenia Charakterystyki produktu leczniczego zauważyłam, że sporo czasu tracę na wyszukiwanie poprawnych nazw leków w języku polskim. Przyczyną tego były sprzeczne wersje odnajdywane w źródłach internetowych. Aby w przyszłości unikać takich sytuacji, postanowiłam poszukać informacji na temat zasad tłumaczenia międzynarodowych nazw leków na język ojczysty. Odszukałam opracowanie opublikowane w 2. numerze […]

Continue reading
Oct 16

Badania kliniczne w Polsce

Badania kliniczne w liczbach Pierwsze badania kliniczne sponsorowane przez zagraniczne firmy farmaceutyczne zaczęto organizować w Polsce prawie 30 lat temu. Obecnie każdego roku rejestruje się od 400 do 500 badań, gdzie łączna, roczna liczba ochotników wynosi około 40 000. Rekordową liczbę uczestników – 51 400 pacjentów – odnotowano w roku 2008. Według źródeł internetowych czynnikiem […]

Continue reading
Oct 16

How to become a qualified member of the UK Institute of Translation and Interpreting

In July this year I started to gather all necessary documents in order to apply for an examination for a qualified member of the ITI. The paperwork I had to compile was: two references from clients with whom I have been working for a minimum of three years, a character reference, a relevant experience form, […]

Continue reading